Alamin ang kaibahan ng dating abakada

posted by | Leave a comment

(Nora brings along her assistant.) 2) Umalalay siya sa may sakit. (Eat moderately.) (The adobo she cooked had less saltiness.) 2) Maalat ang niluto niyang adobo.

(He gave support to the sick.) 3) Alalayan mo ang may sakit. (The adobo she cooked was salty.) 3) Umalat ang niluto niyang adobo pagkatapos niyang dagdagan ng toyo.

(Make your life an offering to God.) 1) Si Maria ay bumalik agad sa trabaho tatlong araw pagkatapos niyang manganak.

(Maria returned to work three days after she gave birth.) 2) Ipinanganak na bulag ang bata.

(Quarrel with each other if you want.) 3) Huwag mong awayin ang iyong maliit na kapatid.

(Basilio is punctual at work.) 2) Agapan mo ang mga sariwang gulay sa palengke.

(Get to the market early to get the fresh vegetables.) 3) Inagapan niya ang mga sariwang isda sa palengke kaninang madaling1) Kasama ni Nora ang kanyang alalay.

(She is wrapped in thick clothes during the cold season.) 3) Magbalot ka ng makakain natin. (Bring some bread so you will not get hungry.) 3) Bumaon ang sapatos ko sa putik. (Bring some bread so you will not get hungry.) 3) Bumaon ang sapatos ko sa putik.

(Wrap the food we are going to eat.) 1) a strike, sock, box or stroke to hit something (noun) 2) a pull to strech (noun) 3) taut, stretched (adj) 4) to pull, to stretch (verb) 5) Tagalog slang, to have intercourse 6) Tagalog slang for "go ahead", "continue", "okay"1) to hit something, to collide with something -- BUMANGGA (verb) 2) to hit, to collide against accidentally, to bump into -- MABANGGA (verb) 3) to ram an object against something, to collide against something -- MAGBANGGA, IBANGGA, BANGGAIN (verb) 41) to hit something, to collide with something -- BUMANGGA (verb) 2) to hit, to collide against accidentally, to bump into -- MABANGGA (verb) 3) to ram an object against something, to collide against something -- MAGBANGGA, IBANGGA, BANGGAIN (verb) 41) Ano ang dala mong baon ngayon? (My shoes got covered with mud.) 4) Ibaon mo a1) Ano ang dala mong baon ngayon? (My shoes got covered with mud.) 4) Ibaon mo a1) broken (adj) 2) to break china, glassware or earthenware accidentally; to be able to break (verb) 3) to break glassware, china, earthenware; to crack; to break repeatedly (verb) 4) Tagalog slang for drunk or high on drugs1) Basag ang salamin.

Leave a Reply

dating giving up